Апологетика

Берѓаев: За достоинството на Христијанството и недостоинството на христијаните (6)

6. Погрешна е мислата, дека е лесно да се остварат Христовите завети и дека Христијанството не е вистинска вера, затоа што христијаните лошо ги оствариле заветите на својата Продолжи со читање...

Берѓаев: За достоинството на Христијанството и недостоинството на христијаните (5)

5. Нашите современици, веќе многу далеку од Христијанството, често мислат дека христијанската Црква треба да се состои од совршени луѓе, од светители, и ја осудуваат затоа што во Продолжи со читање...

Берѓаев: За достоинството на Христијанството и недостоинството на христијаните (4)

4. Нетрпеливоста, фанатизмот и жестокоста неретко пројавувани од христијаните во историјата, се последица од неспособноста на човечката природа да ја смести во себе полнотата на христијанската вистина за Продолжи со читање...