Сестра Васа

Сестра Васа Ларин: Што претставува „ритуалната не/чистотија“ и зошто? (2)

Втор и последен дел од истражувањето Гангрскиот собор Еден век подоцна, околу средината на 4 век, среќаваме канонски доказ против концептот на „ритуална не/чистотија“ меѓу прописите на помесниот Продолжи со читање...

Сестра Васа Ларин: Што претставува „ритуалната не/чистотија“ и зошто?

Прв дел од истражувањето во два дела Кога стапив во манастир на Руската православна задгранична црква (РПЗЦ) во Франција, се сретнав со забраната наложена на монахиња, кога таа Продолжи со читање...