Празници

Владика Методиј: Реставрација на традиции или реставрација на примитивизам

Немаме бургерски бек-граунд како Британците, а се обидуваме да бидеме поцинични од нив. Далеку помалку сме работливи од Јапонците, но во сарказмот ги шишнавме уште за време турско. Продолжи со читање...

Свети Климент Охридски: Поука во неделен ден

Должни сме, браќа, да ги почитуваме Божјите празници, воздржувајќи се од секакво зло, одбегнувајќи секаква нечистотија, уподобувајќи се на светите Божји угодници, читајќи ги нивните житија во светите Продолжи со читање...

Воведението на Богородица: Навестување на враќањето на Јахве меѓу Својот народ

На 21 ноември/04 декември, Православната црква одбележува еден необичен празник, којшто го нема во Светото писмо и затоа може да изгледа како некоја благочестива легенда. Поголемиот дел од Продолжи со читање...