Библистика

Библијата – свештена книга на Откровението и Заветот

Уште од првите денови од постоењето на Црквата, кога сè уште немало апостолски книги, Стариот завет перманентно влегол во нејзиниот живот. Псалмите биле првите молитви на христијаните, во Продолжи со читање...

Библиската археологија како аналитичка дисциплина

Од средината на 19 век, кога започнале систематски археолошки истражувања во Палестина и библиските земји на Блискиот исток, пред библиската археологија стоеле две задачи: прво, теренски експедиции и Продолжи со читање...