Света славна и сефална великомаченице Варваро! Ние, кои денес сме собрани во овој свет храм, кои се поклонуваме на твоите свети мошти и со љубов ги целиваме, кои Продолжи со читање...